Blaško

PhDr. Mgr. Rastislav Blaško

51 rokov, prezident športového klubu 1. SFGK Carpathians Slovakia (Pezinok)
 - kandidát na primátora mesta Pezinok č. 1
- poslanca VÚC - Bratislavského samosprávneho kraja za volebný obvod Pezinok č. 1
-  poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok vo volebnom obvode č. 1
NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
e-mail: rastislav@blasko.sk
FB: https://www.facebook.com/novyprimatormestapezinok

Novinár, fotoreportér, diplomat, podnikateľ.
Člen Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve.
PhDr. - medzinárodné vzťahy a medzinárodné právo Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Mgr. - žurnalistika Univerzita Komenského Bratislava
Držiteľ 2 bronzových medailí za 3. miesta na majstrovstvách Európy tímov EURO FOOTGOLF 2019
a 2021 ako člen výpravy národného tímu.
Víťaz ankety Športovec roka mesta Pezinok 2019  v kategórii seniori v hlasovaní verejnosti,
2020 - 21 v kategórii seniori/veteráni v hlasovaní odbornej poroty.
Najnovší úspech v športe ako prezident a hráč klubu 1. SFGK CARPATHIANS SLOVAKIA:
3. miesto v súťaži tímov Slovenská FootGolfová Tour 2022 ako majstrovstvá Slovenska vo FootGolfe (23. 10. 2022)
3. miesto v súťaži tímov Slovenský FootGolfový Pohár 2022 (25.9. 2022)

Byť zvolený za primátora alebo poslanca je SLUŽBA pre obyvateľov mesta. 
Sľúbiť môžem iba to, čo za daných sociálno-ekonomických a energetických okolností skutočne splním.

Urobme spolu kráľovský Pezinok takým mestom, aby sa tu každý obyvateľ cítil ako KRÁĽ

VOLEBNÝ PROGRAM

11 + 1 volebný program pre každého obyvateľa mesta PEZINOK

1. FINANČNO-EKONOMICKÁ STABILITA MESTA - udržať finančnú disciplínu, príjmy a výdavky spravodlivo každému, v dobe finančno-energetickej krízy nebrať si úver na ťarchu mesta, nezvyšovať skokovo dane, hľadať vonkajšie zdroje na podporu rozvojových projektov v meste.
2. BEZPEČNOSŤ - posilniť mestskú políciu, hliadkovanie na sídliskách, kamerové monitorovanie parkovísk na žiadosť obyvateľov, preventívne opatrenia pred vykrádaním bytov, poškodzovanie áut a obťažovanie nepríjemnými osobami, preveriť všetky zariadenia civilnej ochrany a obrany, podporovať vznik komunít na sídliskách a byť pripravení na  obranu mesta v akomkoľvek hypotetickom prípade vojnového konfliktu.
3. DOPRAVA - MHD vlastnými mikrobusmi v meste ako kyvadlová doprava za 0,20 Eur, rekonštrukcie tranzitných ulíc SNP, Mýtna, Dobšinského, Slnečná, Bernolákova, na sídliskách Muškát, Sever a Juh, dobudovať naprojektované cyklotrasy a začať cyklospojenie na Senec, stacionáre na sídliskách, centre a železničnej stanici na vypožičiavanie bicyklov a kolobežiek, obnovenie a tvorba nových parkovísk v centre a na sídliskách, dotiahnuť s BSK a vládou Malokarpatský obchvat.
4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - uviesť do života zmierňnovacie a prispôsobovacie opatrenia pri zmene klímy, fotovoltaika na mestské budovy a bytovky na sídliskách, zadržiavanie vody pre stromy, šetrné kosenie trávy a vytváranie lúčok pre hmyz, podpora sadenia nových stromov v centre a na sídliskách, zaviazanie developerov nových stavebných projektov k vytváraniu zelene a udržiavať mestské lesy.
5. ZDRAVOTNÍCTVO - modernizovať polikliniku, lepšiu dostupnosť všetkým obyvateľom, ambulancie a rýchla pomoc.
6. KULTÚRA - organizovať kultúrno-spoločenské podujatia mestom, podporiť aktivity obyvateľov a organizácii v spolupráci s mestom, vrátiť spoločenský život do mesta, oživiť, tie kultúrne, hudobné a umelecké podujatia, ktoré boli v minulosti, využiť mená osobností Pezinka na prezentáciu formou súťaží a výstav pre verejnosť, napr. HERBÁR Jozefa Ľudovíta Holubyho ako súťaž v spolupráci s ministerstvom školstva, založiť ochotnícke DIVADLO Jána Zigmundíka v Pezinku.
7. ŠPORT - podporovať masový a rekreačný šport obyvateľov budovaním minihrísk s cvičiacimi nástrojmi, cyklotrasy, udržanie plavárne na Juhu a obnova kúpaliska na Severe, výraznejšia finančná podpora športovým klubom na reprezentáciu v súťažiach, podpora klubov, ktoré hrajú najvyššie slovenské súťaže a reprezentantov Slovenska z Pezinka a pezinských klubov, založiť SIEŇ SLÁVY pezinského športu, kde budú všetci významní športovci na podporu ducha mesta.
8. VINOHRADNÍCTVO, CESTOVNÝ RUCH A TURISTIKA  - udržať domáce vinohradníctvo a vinárske tradície aj na podporu cestovného ruchu a turizmu, začať spoluprácu tak, aby turisti, ktorí prichádzajú do Bratislavy, prišli aj do Pezinka, z čoho budú mať úžitok pezinskí podnikatelia, zaviesť digitálnu aplikáciu na označovanie turistických atrakcií, podporím znovuzaloženie kúpeľov pri prameni v Karpatoch, v centre mesta na propagáciu umiestniť veľký symbol #PEZINOK na fotografovanie sa pre propagáciu mesta.
9. Oceniť SENIOROV a dôchodcov - rekonštruovať a zlepšiť DSS, domovy seniorov, oceňovanie seniorov za doterajšiu činnosť v rôznych spoločenských a pracovných oblastiach, a dôstojne upraviť okolie pietnych miest.
10. Podporiť MLADÉ RODINY - zaviazať developerov postaviť dve nové materské škôlky tam, kde to bude kapacitne  nevyhnutné, mestská bezplatná poradňa pre mladé rodiny, ako riešiť rôzne druhy situácií a problémov.
11. Aby POSLANCI boli bližšie k ľuďom, REFORMA volebných obvodov na 2 - 4 mandátové obvody /volebný obvod 1 rozdeliť na dva - Centrum+ Čikošňa+ Tehelňa a samostatne Muškát/, dotiahnuť kanalizáciu v Grinave, opraviť cestu na Cajle.
+ 1.  NÁRODNÁ HRDOSŤ, TRADÍCIE A HISTORICKÉ POVEDOMIE - posilniť národnú hrdosť na národ a Slovensko rôznymi činnosťami ako aj historické povedomie s tradíciami Pezinka a celého Karpatského regiónu rôznymi aktivitami a spoluprácou v meste i mimo mesta, pretože aj v Pezinku žijú domáci i prisťahovaní, tak ako mnohí Pezinčania sú odsťahovaní inam.

VOLÍME RASŤA BLAŠKA ZA PRIMÁTORA PEZINKA
________________________________________________

Na stiahnutie:

VIDEO
https://fb.watch/gipvDMJ-qv/
https://fb.watch/gipDxVwjPY/
https://fb.watch/gipJEIxDoU/

Napísali médiá o mne ku kandidatúre na primátora mesta Pezinok:
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022090500000274
https://www.primatori.sk/phdr-mgr-rastislav-blasko-kandidat-na-primatora-mesta-pezinok-poslanca-bratislavskeho-samospravneho-kraja-za-volebny-obvod-pezinok-a-poslanca-msz-pezinok-vo-volebnom-obvode-c-1/
https://www.teraz.sk/regiony/na-primatora-pezinka-bude-kandidovat-r/658401-clanok.html
https://bratislava.zoznam.sk/na-primatora-pezinka-bude-kandidovat-aj-rastislav-blasko/
https://spravy.rtvs.sk/2022/09/na-primatora-pezinka-bude-kandidovat-rastislav-blasko/
https://www.primatori.sk/na-primatora-pezinka-bude-kandidovat-r-blasko/
https://www.bratislavskenoviny.sk/volby-2022/73224-volby2022-na-primatora-pezinka-bude-kandidovat-r-blasko

Z minulosti:
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/279673/hodlam-dobudovat-malokarpatsky-cestny-obchvat-footgolf-a-futbalgolf-chcem-zaradit-do-osnov-telesnej-vychovy-vyhlasuje-nezavisly-kandidat-na-bratislavskeho-zupana-blasko/